APEKSHA PATIL

APEKSHA PATIL

30

Height:

Chest:

Waist:

AQSA KHIZRA BAIG

AQSA KHIZRA BAIG

27

Height: (1.63m)

Chest:

Waist: 31″

ARCHANA VERMA

ARCHANA VERMA

35

Height:

Chest:

Waist:

ARCHANA VISWARANJAN

ARCHANA VISWARANJAN

30

Height: (1.6m)

Chest:

Waist: 2″

ARINA WRIGHT

ARINA WRIGHT

41

Height: (1.7m)

Chest: 39″

Waist: 35″

ARLENE SMALL

ARLENE SMALL

62

Height: (1.57m)

Chest: 38″

Waist: 34″

ARLENE WOOD

ARLENE WOOD

42

Height: (1.57m)

Chest: 34″

Waist: 27″

ASANTE FINLAY

ASANTE FINLAY

18

Height: (1.4m)

Chest:

Waist: 24″

ASHLEIGH ANDERSON

ASHLEIGH ANDERSON

28

Height: (1.72m)

Chest: 32″

Waist:

ASHLEY HOPKIRK

ASHLEY HOPKIRK

34

Height: (1.6m)

Chest: 35″

Waist: 28″

ASHLEY NAPIER

ASHLEY NAPIER

29

Height: (1.72m)

Chest: 32″

Waist:

ASHLEY SCULLION

ASHLEY SCULLION

20

Height: (1.67m)

Chest: 32″

Waist:

ASHLEY WARD

ASHLEY WARD

17

Height: 5.70ft (1.73m)

Chest: 33″

Waist: 24″

ASHMI LUKHI

ASHMI LUKHI

41

Height:

Chest:

Waist:

ASHWINI DEORE

ASHWINI DEORE

32

Height: (1.7m)

Chest: 34″

Waist: 30″

ASNAH ALI

ASNAH ALI

40

Height: (1.65m)

Chest:

Waist:

ATCHUTASUSHMA KALIDINDI

ATCHUTASUSHMA KALIDINDI

38

Height:

Chest:

Waist:

AUDREY GRAY

AUDREY GRAY

57

Height: (1.64m)

Chest: 39″

Waist: 33″

AUDREY JACK

AUDREY JACK

50

Height: 5.60ft (1.7m)

Chest: 39″

Waist: 40″

AVA JONES

AVA JONES

20

Height: (1.7m)

Chest: 36″

Waist: 29″